Oferta

Oferta wynika z charakteru działalności firmy. Skupiam się na konsultowaniu zagadnień związanych z istniejącymi lub planowanymi systemami zarządzania opartymi na normach międzynarodowych. Ale oferuję również usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska czy narzędzi wspomagających zarządzanie w firmie (np. System 5S, RODO).
Jeżeli klient oczekuje zbudowania w swojej organizacji systemu zarządzania np. w oparciu o normę ISO 9001:2015 (lub inne normy międzynarodowe) - bardzo chętnie zajmę się wdrożeniem takiego projektu.
Często wraz z wdrożeniem (a czasami i bez tego) związane są szkolenia: o wymaganiach norm systemowych, o budowaniu systemu czy jak audytować. To kolejna oferta mojej firmy. Na życzenie klienta szkolenie może być przygotowane pod konkretne wymagania.
Audyty są wymaganiem systemów. Ale bywa, że klient chce zweryfikować siebie lub swojego dostawcę. Często bez względu na wdrożony system. I w takim przypadku służę pomocą.
Z usług NORMY skorzystało już wiele firm. I jak dotychczas nie usłyszałem narzekań. A o reklamacjach nawet nie wspominam - po prostu ich nie było. Zawsze znajdujemy najlepsze rozwiązanie.
O cenach nie piszę w tym miejscu, ponieważ jest to zawsze temat do indywidualnych negocjacji. 

Konsultacje

Nie wszyscy potrzebują wdrażania systemów. Nie wszyscy potrzebują szkoleń. Ale od czasu do czasu potrzebują zweryfikowania jakiegoś zagadnienia. Innym razem potrzebują podpowiedzi „jak to zrobić?" lub jak czegoś uniknąć. Należy wtedy spotkać się i porozmawiać. I ustalić, o co, tak na prawdę chodzi klientowi (bo czasami mówi o czymś innym, a co innego ma na myśli). Gdy to zostanie wykonane, możliwe będzie podpowiedzenie co dalej z tym fantem (prawie tak samo jak w dziecięcej zabawie; ale prawie robi różnicę...).
Najczęściej konsultacje dotyczą systemów zarządzania już wdrożonych w organizacji. Często jest to związane z poszukiwaniem rozwiązań konkretnych zadań. Narzędzie, które uznamy za właściwe najczęściej wpisując się w któryś z wdrożonych systemów stanowią istotną pomoc w ogólnym zarządzaniu firmą.

Wdrożenia

Jedni potrzebują wzrostu obrotów, przychodów. Inni szukają możliwości zmniejszenia kosztów. Jeszcze inni chcą zawojować rynek super produktem lub usługą. No to tym się nie zajmuję. Bezpośrednio.
Ale jeżeli popatrzeć przez pryzmat systemów zarządzania (np. systemu zarządzania jakością, czy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy) mamy szansę zbliżyć się do wspomnianych zagadnień (i nie tylko tych).
Dobrze zdefiniowany, a następnie wdrożony system zarządzania ma wszelkie dane, aby wspomóc ogólnie pojęte zarządzanie biznesem (zwłaszcza, gdy firma wie czego chce). I tym się zajmuję! Pomagam odkryć niuanse systemowe ukryte w normach międzynarodowych i wkomponować je w istniejące w organizacji systemy zarządzania. A może powinienem powiedzieć: zintegrować je w sposób zapewniający płynne funkcjonowanie, bez narzekania na nadmiar biurokracji lub innych, podobnych dolegliwości.
Obszary systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP są mi najbliższe. Ale nie stronię od innych wyzwań. Zwłaszcza, że współpracuję z ludźmi, którzy mogą służyć za super specjalistów w swoich dziedzinach (np. systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji, żywności czy ciągłością biznesu).
Ale aby nie było rozczarowań: nie przynoszę gotowców w teczce!

Szkolenia

Wdrażając jakiekolwiek zmiany w organizacji należy o nich poinformować zainteresowanych (co najmniej pracowników). Nie jest tajemnicą, że najczęściej popełnianym błędem (nawet, jeżeli robione jest to w dobrej wierze) jest niekomunikowanie podwładnym, pracownikom, współpracownikom planowanych działań i tego, co się z nimi wiąże. Poinstruowany zespół jest bardziej świadomy podejmowanych działań, co w konsekwencji powinno przekładać się na poprawę wyników firmy.
Oferowane szkolenia najczęściej są prowadzone w formule „zamknięte". Innymi słowy mówiąc, są dedykowane dla konkretnej firmy. Często z wykorzystaniem dostarczanych przez klienta materiałów, aby w ten sposób dostosować treść szkolenia do potrzeb organizacji.

Audytowanie

Audyt jest wymaganiem wszystkich systemów zarządzania budowanych na bazie norm. Ale i bez norm, audyt jest doskonałym narzędziem do monitorowania stworzonego systemu, czy oceny podejmowanych działań. Wiele firm wykorzystuje audyt do weryfikacji podwykonawców. Inne - bo chcą się dowiedzieć w jakim stopniu przestrzegają przepisów, które ich dotyczą. Powodów jest wiele.
Jeżeli uważasz, że potrzebujesz dokonać takiej weryfikacji - służę pomocą. Ustalimy kryteria, zasady raportowania, W oparciu o ustalone kryteria zostanie wykonany profesjonalny audyt. A jego wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie.

 

ul. DZIKIEJ GRUSZY 118
05-090 SŁOMIN

© Norma SZ - All Rights Reserved